Medezeggenschapsraad

 

De jaarverslagen zijn te vinden op de website, deze kunt u vinden onderaan deze pagina.
De notulen staan niet op de website.. Deze kunnen indien gewenst opgevraagd worden bij leden van de MR. 
 

Zoals in de wet Medezeggenschap op scholen wordt aangegeven, dient elke school een medezeggenschapsraad (MR) te hebben.

 

In de MR zitten twee geledingen die inspraak hebben, namelijk de ouders en de onderwijsgevenden. Aan de hand van een reglement adviseert de MR het schoolbestuur in alle zaken die de school aangaan. 

 

Leden van de MR hebben de volgende rechten:

* Informatierecht De directie moet de MR tijdig alle informatie geven die zij nodig heeft om goed te functioneren.

* Adviesrecht De directie moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de MR. schoolondersteuningsprofiel, vakantieregeling, nieuwbouw of belangrijke verbouwing, 

* Instemmingsrecht Voor bepaalde besluiten van de directie is instemming nodig, bijvoorbeeld bij meerjarenbegroting, formatieplan, onderwijstijd, schoolplan, vrijwillige ouderbijdrage, sponsoring.

 


Even voorstellen....

 
De MR van de Mariaschool bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten.
 

Connie Hemmes

Oudergeleding Mariaschool Langeveen

Sinds 2018, voorzitter sinds 2021

 

“Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen.”

 


Nico Mensen

Oudergeleding Mariaschool Langeveen

Sinds 2021
 

“Ik wil graag, samen met ouders en leerkrachten, bijdragen aan goed en betekenisvol onderwijs.”

 
 

Marloes Goossen

 

Personeelsgeleding Mariaschool Langeveen

 

Sinds 2008 werkzaam op de Mariaschool, op dit moment leerkracht van groep 4. Lid van de MR sinds 2021.

 

“Het omgaan met de kinderen en het lesgeven maakt mijn werk ontzettend leuk en uitdagend. Ik mag graag samen met de ouders meedenken in de MR, met als doel onderwijs aan kinderen aan te bieden, dat voor hen het beste is. En er samen voor te zorgen dat de kinderen een mooie en een fijne schooltijd krijgen.”Mirthe Scholte Lubberink

Personeelsgeleding Mariaschool Langeveen

Sinds 2018 werkzaam op de Mariaschool, op dit moment leerkracht van groep 8. Lid van de MR sinds 2020.

 

“Lesgeven is mijn passie, meedenken in de verbetering hiervan vind ik daarom erg belangrijk. Samen streven we naar een veilige leeromgeving, waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot wie ze zijn.”


 


Sinds 1 september 2017 is er één MR verbonden aan de Mariaschool Langeveen en Mariaschool Reutum. 

 

De MR Mariaschool Langeveen en Mariaschool Reutum bestaat uit 8 leden van wie:

  • 2 leden door en uit het personeel van de Mariaschool Reutum worden gekozen;

  • 2 leden door en uit het personeel van de Mariaschool Langeveen worden gekozen;

  • 2 leden door en uit de ouders van de Mariaschool Reutum worden gekozen; en

  • 2 leden door en uit de ouders van de Mariaschool Langeveen worden gekozen.

  • Vanuit bovenstaande omvang en samenstelling vertegenwoordigen 2 leden van de medezeggenschapsraad, een lid van de  oudergeleding en een lid van de personeelsgeleding, de medezeggenschapsraad in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

 

Via de nieuwsbrief worden alle ouders op de hoogte gebracht van informatie die besproken is, of besproken wordt tijdens de vergaderingen.

De MR vergaderingen zijn openbaar en mogen door u worden bijgewoond. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klik hier voor het huishoudelijk regelement van de MR, voor meer informatie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Heeft u vragen of wilt u graag iets besproken hebben binnen de MR? 

Mail dan naar mr.marialv@tofonderwijs.nl en wij nemen contact met u op.

 

U bent tenslotte onze achterban dus wij hebben graag dat u van zich laat horen!

 


Naast een Medezeggenschapsraad bestaat er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich voornamelijk bezig met beleidsmatige zaken die voor alle scholen onder het bestuur van belang zijn.

De 9 basisscholen hebben uit haar eigen medezeggenschapsraad een vertegenwoordiger gekozen vanuit de oudergeleding en/of personeelsgeleding die zitting heeft in de GMR.
Vanuit onze samenwerkende MR heeft een ouder van de Mariaschool Reutum zitting in de GMR en een leerkracht van de Mariaschool Langeveen.

 
 
Aangeleverde stukken vanuit de MR:

* Jaarverslag MR Reutum - Langeveen 2022-2023
* Jaarverslag MR Reutum - Langeveen 2021-2022