In het bestuur hebben zitting:


Bovenaan: Ralph Rolefes, Florus Eijssink, Esther Oude Elberink, Ellen Olimulder, Jose Janmaat, Nieck Nijhuis
Rij eronder: Annemieke Haarhuis en Corine Keizer
 
   
voorzitter José Janmaat
secretaresse Corine Keizer
penningmeester Florus Eijsink
lid ouderraad Annemieke Haarhuis
lid ouderraad Esther Oude Elberink 
Lid ouderraad Ralph Rolefes
Lid ouderraad Ellen Olimulder
leekracht/ contactpersoon namens team Nieck Nijhuis