De Oudervereniging
Onze school heeft een oudervereniging waar iedere ouder die een kind op school heeft lid van is. De doelstelling is vastgelegd in statuten en in een huishoudelijk reglement. Kort samengevat is het doel:'Het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school met betrekking tot onderwijs en vorming van de kinderen.'
Betrokkenheid en participatie van ouders zijn belangrijke factoren binnen onze school. De oudervereniging heeft hierin een grote taak. Zij biedt een goede mogelijkheid tot inspraak voor de ouders. Het bestuur van de Oudervereniging, de Ouderraad, dient als een soort vraagbaak in deze.