Aanpassen normen Cito LOVS-toetsen


In januari/februari en juni neemt onze school LOVS-toetsen van Cito af bij uw kind. Met ingang van het schooljaar 2013/2014 heeft Cito de normen van een aantal toetsen herzien. Het gaat om de toetsen voor Begrijpend  lezen, Rekenen-Wiskunde en Spelling. In deze brief leggen we u uit wat dit betekent.
Hieronder kunt u de brief downloaden.
<>