Verkeersouders
 

Verkeersveiligheid in de schoolomgeving is heel belangrijk.

Ouders, leerkrachten en schoolleiding moeten in goed overleg de zorg voor de verkeersveiligheid van de kinderen delen. Om dit voor elkaar te krijgen is een vast aanspreekpunt voor verkeersveiligheid binnen de school noodzakelijk.

De verkeerscommissie van de Mariaschool bestaat op dit moment uit drie verkeersouders.

De verkeerscommissie bestaat uit:
* Mariska Broekman
* Ellen Kole
* Ralph Rolefes (namens de ouderraad)

 

Informatie parkeren Mariaschool Langeveen:

Veilige Autoroute en fietsroute Mariaschool
Hieronder staat informatie over de fietscontrole.
Fietscontroleformulier