Lezen bij de mediatheek in Langeveen

Tijdens de schooluren maakt uw kind regelmatig gebruik van de mediatheek. Dit kan klassikaal maar ook individueel.
De mediatheek draait geheel op vrijwilligers.
Ook dit jaar is de mediatheek op diverse woensdagochtenden weer geopend. De openingsdata kunt u vinden op de schoolkalender maar ook op het stempelblad voor in het boek of tijdschrift.
De mediatheek is het gehele jaar door op zoek naar nieuwe boeken die aansluiten bij de wensen van kinderen en leraren. Wij werken dan ook samen met school aan diverse thema’s zoals de Kinderboekenweek en de Nationale Kinderjury.
 
Heeft u nog goed uitziende kinderboeken liggen die u niet meer gebruikt? Graag zouden wij deze willen toevoegen aan onze collectie! Welkom zijn prentenboeken, leesboeken, informatieve boeken, stripalbums maar ook de wekelijkse/maandelijkse tijdschriften. Inleveren kan tijdens de mediatheek uren op de woensdagochtend.
 
Uw vragen of opmerkingen kunt u richten aan mediatheeklangeveen@gmail.com
 
Voor het lenen bij de mediatheek zijn onderstaande uitleenvoorwaarden van kracht:
 
GEBRUIKERSREGLEMENT
 
1.Dit gebruikersreglement is van toepassing in de mediatheek Langeveen
 
2. Boeken van de mediatheek Langeveen kunnen worden geleend door leerlingen van de Mariaschool in Langeveen. Voor deze kinderen is het lenen van boeken gratis en is er dus geen lidmaatschap van de openbare bibliotheek vereist.

3.Groep 1 en 2 mogen 2 boeken lenen + een tijdschrift/stripblad geschikt voor deze leeftijd.
Groep 3 en 4 mogen 4 boeken lenen + een tijdschrift/stripblad geschikt voor deze leeftijd.
Vanaf groep 5 mogen de kinderen 4 boeken en 4 tijdschriften/stripbladen lenen.
De boeken moeten op de aangegeven datum worden ingeleverd op verleng. Verlengen kan alleen als het kind het boek bij zich heeft. Voor te laat ingeleverde boeken wordt een boete berekend van € 0.20 per boek/termijn.
De kinderen mogen de boeken meenemen naar huis.
 
4.De boeken zijn eigendom van de mediatheek en zijn herkenbaar aan:
een gele sticker op de rug van het boek met daarop de tekst “dorpsmediatheek Langeveen”.
een sticker met de tekst “De Gaarf”.
binnen in het boek een stempel “Stichting Bibliotheken Tubbergen” met op de rug een rode label.
 
5. De lener dient de boeken met uiterste zorgvuldigheid te gebruiken. De boeken dienen te worden teruggebracht in dezelfde staat als waarin zij uitgeleend zijn.
 
6. De lener is aansprakelijk voor elke beschadiging en/of verontreiniging van de geleende boeken.
 
7.Indien de geleende boeken moeten worden vervangen als gevolg van verlies, beschadiging en/of verontreiniging zullen de vervangingskosten bestaande uit de nieuwwaarde van het boek, verhoogd met verzendkosten, bij de lener in rekening worden gebracht. De lener kan deze kosten alleen contant betalen in de mediatheek.
 
8.In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet wordt naar een passende oplossing gezocht.
 
9.Voor openingstijden mediatheek kunt de kalender van de Mariaschool raadplegen of het stempel voor in het boek.