Contactpersoon op school

De interne contactpersoon heeft als functie op school dat het opkomt voor de belangen van kinderen en ouders.

Elke ouder of elk kind kan een beroep op de interne contactpersoon doen als er problemen zijn, van welk aard dan ook, waar u of uw kind niet met iedereen of de klassenleerkracht over durft te praten of wil praten.Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder dat overleg gepleegd is met u of met uw kind.
Zeker wanneer het gaat om machtsmisbruik is het van belang met de interne contactpersoon hierover te praten. Wij spreken van machtsmisbruik wanneer het gaat over zaken als (seksuele) intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld, inbreuk op privacy, maar ook als het gaat om de didactische, pedagogische en/of organisatorische aanpak van Uw kind of de groep waarin Uw kind zit.
Als het nodig mocht zijn wordt een klacht doorgewezen naar de externe
vertrouwenspersoon.

De externe vertrouwenspersoon van TOF Onderwijs is: Mw. M. Schrier.
 Angelique Weusthof