Download ouders

Hier vind u bestanden die u kunt downloaden.
Belangrijk is dat u wel beschikt over Acrobat-reader deze is te downloaden van de site:
http://get.adobe.com/nl/reader/ 

Titel Omschrijving Gewijzigd op
Verwijderen TOF Onderwijs reglement - internet en sociale media - 07-07-2016 16:28
Verwijderen Schoolplan 2015-2019Hier kunt u het schoolplan 2015-2019 downloaden. 04-11-2015 15:05
Verwijderen Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek Mariaschool 2015 04-06-2015 19:21
Verwijderen Rapportage Tevredenheidsonderzoek 2015 04-06-2015 19:19
Verwijderen Schoolondersteuningsprofiel 2014-2015 03-04-2015 08:04
Verwijderen Brief Convent richting leden van de Tweede Kamer (sept. 2013)Het Convent (een samenwerkingsverband van negen zelfstandige schoolbesturen in Twente e.o. waarvan ook TOF Onderwijs deel van uitmaakt) heeft onlangs een brief naar de leden van de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief wordt aandacht gevraagd voor de bezuinigingen die op het basisonderwijs afkomen, terwijl de indruk wordt gewekt dat dit niet of nauwelijks aan de orde is. Verder worden de verwachtingen die de politiek van het onderwijs heeft steeds verder opgeschroefd, terwijl de middelen afnemen. Met de brief wordt beoogd een delegatie van de Tweede Kamer naar Twente toe te krijgen om hen te werkelijkheid op onze scholen te duiden. 15-09-2013 15:06
Verwijderen TOF Cultuur en Beleidsplan 2012 - 2013 18-09-2012 07:55
Verwijderen Folder Schoolmaatschappelijk werk Voor advies en begeleiding van kind, ouders en leerkracht 31-08-2012 09:49
Verwijderen Folder dyslexieDeze folder is samengesteld om u voor te lichten over de nieuwe vergoedingsregel en de afspraken die wij binnen TOF Onderwijs gemaakt hebben over dyslexie. 31-08-2012 09:49
Verwijderen Aanvraagformulier verlof 01-06-2011 14:33