Verlof / vrije dagen


Voor het aanvragen van verlof gebruiken we een formulier "Verlofaanvraag"
Dit formulier is te verkrijgen via de groepsleerkracht van uw zoon/dochter, af te halen bij de directie of te downloaden op de website (
Download-ouders
). Print het formulier en u kunt het invullen en inleveren.
Het formulier dient ingeleverd te worden bij de directie.


Hoewel in de schoolgids duidelijk vermeld is wanneer kinderen in aanmerking komen voor verlof komen er nog steeds voor de meest uiteenlopende “activiteiten” aanvragen binnen voor een dag of middag vrij.


Extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden wordt verleend:
  1. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting;
  2. verhuizing voor ten hoogste 1 dag;
  3. gezinsuitbreiding voor ten hoogste 1 dag;
  4. voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de 3de graad voor 1 dag en ten hoogste 2 dagen indien buiten de woonplaats;
  5. bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3de graad;
  6. bij overlijden van bloed- of aanverwanten;
  7. bij 25- 40- en 50 jarig ambtsjubileum en 12,5- 25- 40- 50- of 60- jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders voor 1 dag.

Voor feesten, gelegenheden en activiteiten die niet in bovenstaand rijtje staan wordt geen verlof verleend, behalve in “klemmende situaties”. Dus ook geen weekendje weg als oma 80 wordt.

Het heeft dan ook geen zin daarvoor een verlofaanvraag in te dienen.
Verlof dient altijd bij de directie te worden aangevraagd middels een “aanvraag-formulier verlof” , verkrijgbaar bij de juf of meester of via deze website. Wacht op toestemming voordat u afspraken maakt !

De directeur van de school is in overtreding en riskeert een boete als hij ten onrechte verlof verleent.
Voor de goede orde: kinderen zijn leerplichtig zodra ze 5 jaar zijn.