Pesten

Op de Mariaschool vinden we het van groot belang dat de kinderen zich op school thuis voelen. We streven naar een prettige, ontspannen en open sfeer waarin kinderen, leerkrachten en ouders zich goed voelen. We willen dat alle kinderen zich gerespecteerd voelen ongeacht capaciteiten, vaardigheden en achtergrond. Een dergelijke werksfeer, ook wel pedagogisch klimaat genoemd, vormt de basisvoorwaarde voor het bereiken van goede onderwijsleerresultaten en een positieve sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Belangrijk element van het pedagogisch klimaat is voor ons het creëren van een gevoel van veiligheid en geborgenheid. We werken dagelijks preventief aan het bevorderen van een goed pedagogisch klimaat door samen met de kinderen te praten over wenselijk en niet wenselijk gedrag. We gebruiken de methode 'Leefstijl' als leidraad door de school heen voor het ontwikkelen van sociale competenties.

Ondanks de preventieve aanpak komt pesten bij ons op school ook voor. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.Dit pestprotocol zien we als een van de bouwstenen van het pedagogisch klimaat. De opzet is vooral preventief van aard. Daarnaast wordt pestproblematiek volgens een helder omschreven aanpak bestreden waarbij we alle partijen betrekken.

Hier kunt u het pestprotocol van de Mariaschool downloaden
<<Pestprotocol Mariaschool Langeveen>>Digitaal pesten

Kinderen maken erg veel gebruik van internet en hebben vaak ook al een mobiele telefoon. Een groot deel van hun leven speelt zich tegenwoordig online af. Dit betekent ook dat naast ‘gewoon’ pesten ook digitaal pesten of cyberpesten kan voorkomen: pesten, treiteren of intimideren via e-mail, chat, instant messaging, mobiele telefoons of andere digitale hulpmiddelen.

 

  

Mijn digitale wereld

         

  Pestweb