Leerlingenraad

                                                                                         Wat is de leerlingenraad?
In de leerlingenraad zitten van iedere bouw, onderbouw, middenbouw en bovenbouw twee kinderen. De wens is om uit elke groep een leerling te krijgen voor de leerlingenraad. De leerlingenraad komt minimaal 3x per jaar bij elkaar om samen met de directeur of een leerkracht te vergaderen over zaken die met school te maken hebben.
In hun eigen klas kunnen de kinderen van de leerlingenraad vragen of er nog interessante onderwerpen zijn. De leerlingenraad kan zich met heel veel dingen binnen school bezighouden. Bijvoorbeeld met de schoolregels, de indeling van het schoolplein en ga zo maar door. De leerlingenraad kan natuurlijk niet alles beslissen. Het moet wel echt kunnen.
De dingen die in de leerlingenraad worden besproken zullen ook in de lerarenvergadering worden besproken. Daar wordt er gekeken of het uitgevoerd kan worden.

Hieronder een foto van de leerlingenraad: De leerlingen die dit jaar (2017-2018) in de leerlingenraad zitten zijn:

bovenste rij van links naar rechts:
Jasmijn - Demi - Ramon - Maties - Lynn - Justin

onderste rij van links naar rechts:
Renske - Fiep - Melanie