OUDERBETROKKENHEID


Op onze school vinden we ouderbetrokkenheid van groot belang. Ouders zijn een onmisbare partner in het werken met kinderen om een aantal redenen: 

 • zij zijn de belangrijkste belangenbehartiger.
 • zij kennen het kind: zij kennen de geschiedenis van het kind, wat het leuk vindt, moeilijk vindt, wat het kind wel of niet helpt.
 • het gezin vormt een belangrijk leefdomein van de kinderen, omdat zij (afhankelijk van de leeftijd) veel tijd van de dag thuis doorbrengen.

 

Wat houdt ouderbetrokkenheid in?

Ouderbetrokkenheid houdt in  dat ouders en school goed samenwerken, waarbij elkaars professionele en emotionele deskundigheid erkend wordt.  Door een goede samenwerking tussen ouders en school en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind, kunnen we het beste in het kind naar boven halen.

 

Waaruit bestaat ouderbetrokkenheid?

 • Betrokkenheid op de school

 • Betrokkenheid op de ontwikkeling van uw eigen kind.

 • Thuisbetrokkenheid: het faciliteren en stimuleren van de ontwikkeling thuis. 

Dit kan alleen wanneer er waarden en normen zijn bepaald en wanneer deze ook worden nageleefd. 
 

Sinds schooljaar 2017-2018 is er een regiegroep Ouderbetrokkenheid op onze school, bestaande uit ouders en leerkrachten, met als doel allerlei ideeën uit te werken, gericht op het optimaliseren van ouderbetrokkenheid.

De samenstelling van de huidige regiegroep bestaat uit:

ouders: Nico Mensen - Regina Haarhuis -, Anne Karien Kuipers -, Esther van Vliet -
leerkrachten:  Angelique Weusthuis  - Wendy Veldhuis 
directeur: Marja Verwij

 

De afgelopen jaren heeft de regiegroep over vele onderwerpen meegedacht en kunnen we met trots zeggen dat er door samenwerken - samen praten en onderzoeken veel tot stand is gekomen, onder anderen:

 • de startgesprekken en gesprekken op maat.
 • leerlingen vanaf groep 1 sluiten aan bij de startgesprekken en kinderen vanaf groep 4 sluiten aan bij de gesprekken op maat.
 • informatieavond samen met het kind, waarbij het kind aan de ouder vertelt wat er allemaal geleerd wordt in de groep. 
 • op welke manier ouders geïnformeerd willen worden over wat de kinderen op school leren.
 • de inzet van de parro app als communicatiemiddel
 • aanpassing informatieboekje voor instromers mbv klankbordgroep. 
 • visie op ouderbetrokkenheid: waarden en normen 
   
 

Maar we blijven zoeken naar verbeteringen:

Zo willen we toegroeien naar het structureel organiseren van klankbordgroepen / panelgesprekken om verbeteringen tav een onderwerp aan te brengen. De eerste bijeenkomst met een klankbordgroep voor ouders heeft onlangs plaatsgevonden.