Onze School

 
 
Contactgegevens:
Mariaschool
Kerklaan 2
7679VG Langeveen
* 0546681358
* directie.marialv@tofonderwijs.nl
Schoolbestuur:
Stichting TOF Onderwijs
Aantal scholen: 9
Aantal leerlingen: 1.800
* http://www.tofonderwijs.nl
 


 
 
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Twente Noord PO


 
De Mariaschool staat aan de rand van het dorp en wordt bezocht door 118 leerlingen. Tijdens het schooljaar kan het aantal leerlingen natuurlijk iets veranderen. We houden de komende jaren rekening met terugloop in leerlingenaantal. De terugloop van leerlingaantal wordt veroorzaakt door krimp in gemeente Tubbergen. De schoolgrootte maakt dat er naast enkele groepen ook combinatiegroepen zijn.