Beste Ouder(s), Verzorger(s),

Via de link op deze pagina kunt u uw zoon of dochter inschrijven voor onze school.

Klik hier voor het online aanmeldformulier
U vult het formulier online in en verzendt het.
Binnen 2 weken ontvangt u van de administratie een bevestiging dat uw formulier gezien is en dat t.z.t. contact met u wordt opgenomen over het moment waarop hij/zij de Mariaschool voor het eerst zal gaan bezoeken.


De aanmelding geldt als voorlopige inschrijving. De definitieve inschrijving vindt plaats op het moment dat uw kind daadwerkelijk onze school gaat bezoeken en u en de directeur van de school het inschrijfformulier ondertekend heeft. 


Inschrijvingsprocedure leerling Mariaschool 

Na inlevering van het inschrijfformulier ontvangt u per mail een ontvangstbevestiging dat uw zoon of dochter aangemeld is op onze school en dat t.z.t. contact met u wordt opgenomen over het moment waarop hij/zij de Mariaschool voor het eerst zal gaan bezoeken. In principe zal dit zijn aan het begin van de maand volgend op de maand waarin uw kind vier is geworden.

Ongeveer 1 maand voordat uw zoon of dochter 4 jaar wordt, ontvangt u een uitnodiging voor een startgesprek met de leerkracht van groep 1. Tijdens het startgesprek wordt er kennis gemaakt met elkaar, worden verwachtingen uitgesproken, is er ruimte voor vragen, krijgt u een rondleiding door de school en worden er afspraken gemaakt wanneer uw kind kan komen wennen op school.

Indien uw kind voorafgaand aan de basisschool een kinderopvang bezocht heeft, dan heeft de leerkracht van groep 1 contact met deze instantie om de overgang naar de Mariaschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit gebeurt onder meer via een overdrachtsformulier.

In de schoolgids vindt u ook de voorwaarden omtrent aanmelding en plaatsing van uw kind.

Klik hier om de schoolgids te bekijken 

Wanneer u meer informatie wenst over de Mariaschool kunt u contact opnemen met school voor een afspraak: 0546-681358